Indkøbskurv

Handelsbetingelser

Priser

Alle priser på Privatgulve.dk er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusive 25 % moms. Alle priser er dagspriser og opdateres løbende.

Aftaleindgåelse

Du skal ved hvert køb acceptere vilkårene i handelsbetingelserne. Du opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver dig.  På Privatgulve.dk kan købsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på barnet eller den unges vegne.  Alle kontrakter indgås på dansk.

Betaling

På Privatgulve.dk betaler du med kort, hvortil der kun pålægges almene gebyrer.

Levering

Alle ordrer, der skal sendes, bliver pålagt et fragtgebyr på enten 75dkr, (småvarer) eller 650dkr. (ordre under 5.000dkr.). Alle ordre over 5.000dkr. vil være fragtfrit leveret. 
Tilbuddet gælder ikke i Grønland, i udlandet og på Færøerne. Ved afhentning af varer hos Privatgulve.dk bliver der opkrævet et ekspeditionsgebyr svarende til halvdelen af prisen for levering. Hvis man ønsker sin ordre leveret, uden man er hjemme (flexlevering), skal man skrive i kundekommentar: "Må stilles uden kvittering" eller fx "Sæt den ved garagen".

Hvis man vælger denne løsning, overgår risikoen for varen til dig, når varen er afleveret. Du bør derfor undersøge varen snarest muligt og kontakte os med det samme, hvis pakken viser tydelige tegn på skade. Du skal være opmærksom på, at det kan være svært at bevise at en skade er sket inden levering, når pakken er leveret og har stået uden opsyn. Privatgulve.dk kan kun holdes ansvarlige for forsinkelser og tab heraf, hvor det var klart for Privatgulve.dk at varen skulle benyttes på et bestemt tidspunkt. Med Post Danmark leveres varen dagen efter afsendelse. Varer, der leveres med fragtbil, leveres til første dør i stueetagen.

Ved reklamation eller fejllevering

Alle varer er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået inden 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige montering, installation eller brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Privatgulve.dk skal kontaktes inden varerne sendes retur. Har du fået defekte eller fejlleverede varer skriver en mail med angivelse af fejlen og kopi af den oprindelige kvittering, for at give en hurtigere sagsbehandling.Vi vil herefter give dig instruktioner om den videre proces. Hvis du opdager en mangel ved varen, skal du klage inden for rimelig tid. Hvis du venter for længe, kan du miste din ret til at få manglen afhjulpet. Det kan ske, hvis der går mere end to måneder fra du opdager manglen, til du klager. Hvis varen er blevet skadet under transporten, er det bedst at klage omgående.
Privatgulve.dk kan ikke holdes ansvarlig for vare, kunden selv har givet sit samtykke på "må stilles uden kvittering".
Vi anbefaler på det KRAFTIGSTE at man ikke tager en vare i brug, før reklamationen er færdigbehandlet.

Returnering/Fortrydelse

Som privat kunde har du 14 dage til at fortrydelse købet, når du handler på Privatgulve.dk. Fra varens modtagelse, eller fra den dag du får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis, har du som kunde 14 dage til at give besked om fortrydelse af købet, og derefter yderligere 14 dage til at returnere varen til Privatgulve.dk. Udgifter til returnering af varen ved almindelig fortrydelse afholdes af kunden. Husk at varen er forsvarligt pakket ind, når du aflevere den til Fragtmanden eller Post Danmark. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Ved returnering genplaceres varen således i producentens originalemballage og pakkes forsvarligt ind i korrekt fragtemballage. Du må ikke påklistre mærkater eller skrive direkte på producentens originalemballage. Dette skal ske på fragtemballagen.

Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen er prøvet monteret eller anden brug som gør at varen taber værdi, betragter vi den som en brugt vare, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Ved bankoverførsel er det derfor vigtigt, at vi får oplyst dit registreringsnummer og kontonummer. 
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til nedenstående adresse, og mærket med ”Retur til Privatgulve.dk”:
GulvAlliancen ApS
Søndergårdsalle 9
8700 Horsens

Generelle betingelser

For at du kan indgå en aftale med Privatgulve.dk via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:  Navn, adresse, telefonnummer, mail-adresse.  Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.  Vi opbevarer eller transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysningerne afgivet til Privatgulve.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Privatgulve.dk, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Hvis du ønsker en kopi af ordrebekræftelse kan du få denne tilsendt. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Privatgulve.dk via e-mail: privatgulve@gulvalliancen.dk.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse privatgulve@gulvalliancen.dk